Phiếu Thu – Chi, Order

Quy cách: Giấy ford, caboless 2 liên, 3 liên,…// Đóng ghim, gáy keo, răng cưa, số nhảy,….

chất lượng in được bảo đảm // Thời gian in nhanh chóng.

phieu-thu-chi-oder

– Bảng giá trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT

– Bảng giá trên chưa bao gồm chi phí đóng số nhảy, trường hợp đóng số nhảy + 1.500đ/ cuốn

– Miễn phí thiết kế cho số lượng >50 cuốn